Türkiye Kooperatifler Fuarı

TÜRKİYE GENELİ KOOPERATİFÇİLİK KONULU RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Turkey Cooperatives Expo will be held on December 5th-8th at the Ankara Chamber of Commerce Congresium.

Why should you attend Turkey Cooperatives Expo?

Winners of the countrywide drawing competition on “Cooperative” will be awarded.

Skills on the Almost-Forgotten Crafts will be on display throughout the Expo.

Cooperatives will find business opportunities in Business to Business (B2B) Meeting Areas during the Expo.

There will be briefings on various subjects in the panel discussions.

Why should you visit the Expo?

“Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıf ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir. Ege iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını ve gayretlerini birleştirmesi muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye'nin say, hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe etmiyorum. Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerinin haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
İzmir, 1 Şubat 1931

Copyrights © 2019 All rights are reserved.