Türkiye Kooperatifler Fuarı 26-27-28-29 Aralık’ta Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde Gerçekleşecek

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 26-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecektir.

Fuarın bu yılki teması “Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri” olarak belirlenmiştir. Fuarın amacı; 8 milyona yakın ortağını milli ekonomiye dahil eden, yerli ve yerinde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatiflerimizin yerli ve yabancı sektör ve e-ticaret temsilcileri ile aynı çatı altında buluşarak ürünlerini tanıtması ve bu sayede küresel ticarette yer almasını sağlamaktır.

Panellerin yanı sıra kooperatiflerimizin özellikle e-ticaret ağına dahil olabilmeleri, ticaret hacimlerini genişletmeleri, bilinirliklerini artırmaları ve ürünlerini ulusal platformda pazarlamaları amacıyla e-ticaret sektöründen temsilciler davet edilerek bağlantı kurmaları sağlanacaktır. Bununla birlikte, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri davet edilerek kooperatiflerlerle aralarında ikili iş bağlantıları kurabilmeleri sağlanacaktır. Patent alma, e-ticaret ve ihracat desteklerine yönelik kooperatiflere bilgilendirmeler yapılacaktır.

© 2023 Tüm hakları saklıdır.