Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere dört ayrı kooperatifler fuarı düzenlenmiştir. Fuarın beşincisi, 26-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenecektir.

Fuarın bu yılki teması “Kooperatiflerin Türkiye Yüzyılı’na Etkisi” olarak belirlenmiştir.

Fuarın amacı; 6,5 milyona yakın ortağını milli ekonomiye dahil eden, yerli ve yerinde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatiflerimizin perakende ve e-ticaret temsilcileri ile aynı çatı altında buluşarak ürünlerini tanıtması ve bu sayede küresel ticarette yer almasını sağlamaktır.

Fuarda kooperatifler, ücretsiz tahsis edilecek stantlarda dört gün boyunca tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri yapma imkanı bulacaklardır. Uluslararası katılımın planlandığı fuar kapsamında düzenlenecek olan panellerde dünyada kooperatifçiliğin geldiği nokta, kooperatiflerin ekonomimiz için önemi ve ülke kooperatifçilik politikamızda gelecek hedeflerimiz masaya yatırılacaktır.

Fuarın hedefi;
  • Kooperatiflerin ticaret yapma kapasitelerinin artırılması,
  • E-Ticaret ağına dahil edilmesi veya paylarının artırılması,
  • İhracat ağına dahil olarak milli üretimin dünyaya yayılması,
  • Vatandaşın milli kaynaklarla üretim zincirine dahil edilmesi,
  • Etkili yönetim için bilgi edinmesi,
  • Vatandaş ve sektör üzerinde olumlu yönde algı oluşturulması.

Panellerin yanı sıra kooperatiflerimizin özellikle e-ticaret ağına dahil olabilmeleri, ticaret hacimlerini genişletmeleri, bilinirliklerini artırmaları ve ürünlerini ulusal platformda pazarlamaları amacıyla e-ticaret ve perakende sektöründen temsilciler davet edilerek bağlantı kurmaları sağlanacaktır. E-ticaret ve ihracat desteklerine yönelik kooperatiflere bilgilendirmeler yapılacaktır. Önemli bankaların da yer alacağı fuarda kooperatiflerimiz finansman türlerine ilişkin bilgiler de edinebilecektir. Fuarda ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin zanaatlarının da sergilendiği bir alan ayrılmıştır.

© 2023 Tüm hakları saklıdır.